Strona głównaNiepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, jest pierwszą tego typu niepubliczną placówką na terenie Powiatu Myślenickiego.

Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Myślenickiego i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (m.in. za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Ciekawe linki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej - http://www.men.waw.pl/

Kuratorium Oświaty w Krakowie - http://www.kuratorium.krakow.pl/

Polskie Towarzystwo Dysleksji - http://dysleksja.univ.gda.pl/

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Polski Związek Logopedów - http://www.logopeda.org.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne - http://www.ptp.org.pl/